پرسشنامه جهت گیری آینده (سگینر، نورمی و پول، ۲۰۰۷)

سازنده ابزار:   سگینر، نورمی و پول، 2007

تعداد گویه/سوال:    128

مولفه/زیر مقیاس:    4 بخش: تحصیلات آینده، شغل و حرفه ی آینده، آینده ی من و ازدواج و خانواده

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    حجازی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.