پرسشنامه بررسی ارتباط بین عملکرد مدیریت کیفیت و عملکرد مالی سازمان (میری، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   میری، 1392

تعداد گویه/سوال:    32

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیرمقیاس: رهبری؛ منابع انسانی؛ مشتری گرایی؛ برنامه ریزی استراتژیک؛ تجزیه تحلیل اطلاعات؛ مدیریت فرایند؛ نتایج تجاری و خدماتی؛ عملکرد مالی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    میری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.