پرسشنامه نوآوری سازمانی (ونگ و احمد، ۲۰۰۴) ۱۶ سوالی

سازنده ابزار:   ونگ و احمد، 2004

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: نوآوری محصول؛ نوآوری رفتاری؛ نوآوری فرایندی؛ نوآوری استراتژیک

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    رحیمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.