پرسشنامه توانمندسازی اجتماع‌محور (مرادزاده، ۱۳۹۶)

سازنده ابزار:   مرادزاده، 1396

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: توانمندسازی اقتصادی؛ توانمندسازی روانشناختی؛ توانمندسازی اجتماعی؛ توانمندسازی سیاسی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مرادزاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.