پرسشنامه سرمایه ساختاری (آوری، ۲۰۱۰)

سازنده ابزار:   آوری، 2010

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: ارزیابی عملکرد؛ تسهیم اطلاعات؛ توسعه تامین کننده؛ روابط شبکه ای؛ تناسب پذیری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    فضلی و هوشنگی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.