پرسشنامه عدالت ورزشی (احمدی و همکاران، ۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   احمدی و همکاران، 1391

تعداد گویه/سوال:    32

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: عدالت توزيعي، عدالت رویه‌ای، عدالت بين مراوده‌ای و عدالت حق مدار

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    احمدی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.