پرسشنامه عملکرد صادراتی (زو و همکاران، ۱۹۹۸)

سازنده ابزار:   زو و همکاران، 1998

تعداد گویه/سوال:    9

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: عملکرد مالی صادرات؛ عملکرد راهبردی صادرات؛ رضایت از انجام صادرات

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    زو و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.