پرسشنامه عوامل موثر بر بلوغ دولت الکترونیک در ایران از دیدگاه توانمندی های سازمانی (کاردان، ۱۳۹۵)

سازنده ابزار:   کاردان، 1395

تعداد گویه/سوال:    41

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: تاثیر بر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ تاثیر بر سرمایه های انسانی؛ تاثیر بر پاسخگویی؛ تاثیر بر سرمایه های اجتماعی و سرمایه های سازمانی اجتماعی؛ تاثیر بر نهادها؛ تاثیر بر دموکراسی الکترونیکی؛ تاثیر بر چابکی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    کاردان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.