پرسشنامه همدلی (مهرابیان و اپستین، ۱۳۷۲)

سازنده ابزار:   مهرابیان و اپستین، 1372

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: همدلی واکنشی؛ همدلی بیانی؛ همدلی مشارکتی؛ اثرپذیری عاطفی؛ ثبات عاطفی؛ همدلی نسبت به دیگران؛ کنترل

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    زرشقایی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.