پرسشنامه حوادث منفی زندگی (براهنی و همکاران، ۱۳۶۸)

سازنده ابزار:   براهنی و همکاران، 1368

تعداد گویه/سوال:    60

مولفه/زیر مقیاس:    9 زیرمقیاس: حوادث مربوط به مدرسه؛ حوادث مربوط به خانواده؛ حوادث مربوط به سلامت؛ حوادث مربوط به مسايل مالی؛ حوادث مربوط به مسکن ؛ حوادث مربوط به دوستان؛ حوادث مربوط به مسايل قانونی و جرم؛ حوادث مربوط به کار و مسايل ديگر

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون و دو نیم دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    منيرپور

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.