پرسشنامه فرح بخشی در کار (مک دوئل، ۲۰۰۵)

سازنده ابزار:   مک دوئل، 2005

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: ارتباطات اجتماعی؛ آئین و اعیاد؛ آزادی های فردی و جو کلی کار

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه پرسشنامه زبان اصلی

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مریم زندکریمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.