پرسشنامه هوش هیجانی (مدیران) وی سینگر براساس مدل گلمن ۲۵ آیتم

سازنده ابزار:   وی سينگر براساس مدل گلمن 25 آیتم

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: خودآگاهي؛ خود نظمي؛ خود انگيزشي؛ همدلي؛ مهارتهاي اجتماعي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    سردارزهی نژاد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.