پرسشنامه رهبری کاریزماتیک (کانگر و کانانگو، ۱۹۹۴)

سازنده ابزار:   کانگر و کانانگو، 1994

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: حساسیت محیطی؛ حساسیت به نیازهای اعضا؛ ریسک شخصی؛ رفتارهای غیرمتعارف؛ چشم انداز و تفسیر؛ حفظ نکردن وضعیت موجود

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه پرسشنامه زبان اصلی

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    زندکریمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.