پرسشنامه نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان به برند (شیرخدایی و فقیه نصیری، ۱۳۹۶)

سازنده ابزار:   شیرخدایی و فقیه نصیری، 1396

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: وفاداري به برند؛ تعهد به برند؛ خاطرات برند؛ دلبستگي به برند؛ شناخت برند؛ سودمندی برای کاربر

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    شيرخدايي و فقيه نصيري

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.