پرسشنامه غربالگری مشکلات تغذیه ای STEP (ماتسون و کوهن، ۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   ماتسون و کوهن، 2001

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: مشکلات تغذیه ای مشتمل بر آسپراسیون (بالا آوردن غذا و بلعیدن دوباره آن)؛ انتخابی یا سلیقه ای بودن؛ نقایص مهارت های تغذیه ای؛ امتناع یا اجتناب از غذا؛ مشکلات رفتاری مرتبط با تغذیه

مقیاس/طیف:    3 درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه پرسشنامه زبان اصلی

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    محمد زاده و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.