پرسشنامه ارزیابی محلات شهرهای جدید بر پایه الگوی شهرسازی ایرانی اسلامی (لطیفی و صفری چابک، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   لطیفی و صفری چابک ، 1392

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: پیوستگی فضایی؛ وحدت و تنوع فضایی؛ سلسله مراتب؛ تاکید بر روابط اجتماعی؛ اهمیت دادن به مفهوم محله

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    لطیفی و صفری چابک

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.