پرسشنامه ارزیابی محلات شهرهای جدید (سویزی و غفاری، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   سویزی و غفاری، 1393

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: اجتماعی فرهنگی؛ کالبدی فضایی؛ اقتصادی عملكردی؛ زیست محیطی؛ دسترسی ترافیكی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    سویزی و غفاری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.