پرسشنامه و مقیاس خستگی ناشی از سرطان CFS (اوکویاما و همکاران، ۲۰۰۰)

سازنده ابزار:   اوکویاما و همکاران، 2000

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: جسمانی؛ عاطفی؛ شناختی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    آقایوسفی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.