پرسشنامه بازاریابی اخلاقی (صفری و همکاران، ۱۳۹۶)

سازنده ابزار:   صفری و همکاران، 1396

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس (صداقت، انصاف، مسئولیت پذیری، رازداری و پایبندی به تعهدات)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    صفری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.