پرسشنامه آگاهی پیرامون حقایق سالمندی FAQI (پالمور،۱۹۷۷)

سازنده ابزار:   پالمور، 1977

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: دانش فرد درباره تصورات اشتباه موجود درباره سالمند؛ وضعیت جسمانی؛ وضعیت روانی و وضعیت اجتماعی دوران سالمندی

مقیاس/طیف:    3 درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه پرسشنامه زبان اصلی انگلیسی

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    فروزنده و همکاران ؛ روانی پور و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.