پرسشنامه و مقیاس خرسندی زناشویی MHS (آزرین و همکاران، ۱۹۷۳)

سازنده ابزار:   آزرین و همکاران، 1973

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    10 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    یونسی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.