پرسشنامه سنجش معنویت و مراقبت معنوی SSCRS (مک شری و همکاران، ۱۹۹۷)

سازنده ابزار:   مک شری و همکاران، 1997

تعداد گویه/سوال:    22 (17 + 5)

مولفه/زیر مقیاس:    2 بخش کلی و 9 زیرمقیاس فرعی: بخش اول: ارزيابي درک معنويت و مراقبت معنوي شامل: اميد؛ معنا و هدف؛ بخشش؛ ارزشها و عقايد؛ مراقبت معنوي؛ روابط؛ اخلاقيات؛ اعتقاد به خدا؛ خلاقيت و خود بيانگري؛بخش دوم: ارزيابي آموزش معنويت و مراقبت معنوي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه پرسشنامه زبان اصلی انگلیسی

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    شفیعی و همکاران ؛ فلاحی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.