پرسشنامه منابع شرکت های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری (اسماعیل پور و همکاران، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   اسماعیل پور و همکاران، 1394

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: منابع بر پایی نمایشگاه؛ منابع پرسنلی غرفه؛ قابلیت ارتباط با مشتری؛ قابلیت های مدیریتی؛ قابلیت های شراکت؛ اهداف فروش؛ اهداف غیر فروش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    اسماعیل پور و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.