پرسشنامه شاخص های ارزیابی عملکرد واحدهای فناوری اطلاعات (رضایی، ۱۳۹۷)

سازنده ابزار:   رضایی، 1397

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    رضایی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.