پرسشنامه چارچوب شایستگی های مدیران فناوری اطلاعات (رضایی، ۱۳۹۷)

سازنده ابزار:   رضایی، 1397

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: مهارت ، دانش ، تواناییها و ویژگیهای شخصیتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    رضایی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.