پرسشنامه توانمندیهای آینده پژوهی (پارسا و همکاران، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   پارسا و کشاورزی و دهقان، 1390

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: درک مفهومی؛ توانایی محاسبات؛ روحیه آینده نگری؛ روش شناسی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    پارسا و کشاورزی و دهقان ؛ کلاته سیفری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.