پرسشنامه سنجش ترس یا برنامه نظرسنجی ترس (FSSC-R) (اولندیک، ۱۹۸۳)

سازنده ابزار:   اولندیک، ۱۹۸۳

تعداد گویه/سوال:    80

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: ترس های ناشی از خطر و مرگ؛ شکست و انتقاد؛ آگورافوبیا؛ ناشناخته؛ حیوانات کوچک؛ پزشکی؛ عملکرد تحصیلی

مقیاس/طیف:    3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    11 صفحه

منبع:    بخشي پور رودسري و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.