پرسشنامه و مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S) (دی ماتسو و همکاران، ۲۰۰۴)

سازنده ابزار:   دی ماتسو و همکاران، 2004

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: تنهایی رمانتیک؛ تنهایی خانوادگی؛ تنهایی اجتماعی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    جوکار و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.