پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL) (نهایتی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   نهایتی، 1392

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: جسمانی؛ اقتصادی؛ اجتماعی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    نهایتی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.