پرسشنامه و آزمون سنجش شاخص فشار کاری ناسا (NASA TLX)

سازنده ابزار:   گروه کارایی انسانی (Human Performance Group) در مرکز تحقیقات Ames ناسا

تعداد گویه/سوال:    6+ 15

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: فشار ذهنی؛ فشار فیزیکی؛ فشار زمانی؛ کارایی (بازدهی)؛ تلاش؛ سرخوردگی (ناکامی)

مقیاس/طیف:    20 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    کامفیروزی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.