پرسشنامه بررسی علل اعتیاد جوانان و نوجوانان در شهرستان قوچان (سالمی، ۱۳۷۷)

سازنده ابزار:   سالمی، 1377

تعداد گویه/سوال:    43

مولفه/زیر مقیاس:    4 عامل: فردی و خانوادگی ؛ اقتصادی ؛ اجتماعی ؛ سیاسی

مقیاس/طیف:    چند درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    سالمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.