پرسشنامه در این کلاس چه می گذرد (ادراک از کلاس یا محیط یادگیری) WIHIC (فراسر، فیشر و مک روبی، ۱۹۹۶)

سازنده ابزار:   فراسر، فیشر و مک روبی، 1996

تعداد گویه/سوال:    54

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: همبستگی دانش آموزان، حمایت معلم، درگیری ذهنی دانش آموزان در فعالیت های کلاسی، مطالعه و پژوهش در انجام تکالیف، جهتگیری هدفی ، همکاری و عدالت/انصاف

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    بای و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.