پرسشنامه اخلاق حرفه ای (دهقان و همکاران، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   دهقان و همکاران 1392

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: مدیریتی؛ محیطی ؛ فردی مراقبتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    دهقان و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.