پرسشنامه اخلاق حرفه ای (کادوزیر، ۲۰۰۲)

سازنده ابزار:   کادوزير، 2002

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیرمقیاس: مسئولیت پذیری؛ صادق بودن؛ عدالت و انصاف؛ وفاداری؛ برتری جویی و رقابت طلبی؛ احترام به دیگران؛ همدردی با دیگران؛ رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    کادوزير

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.