پرسشنامه شدت علائم یائسگی Greene (گرین، ۱۹۷۵)

سازنده ابزار:   گرین، 1975

تعداد گویه/سوال:    21+1

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: نشانه های روانی اضطراب؛ نشانه های روانی افسردگی؛ نشانه های جسمی یائسگی؛ نشانه های وازوموتور؛ اختلال عملکرد جنسی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    میرغفوروند و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.