پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOSQ

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: عاطفی؛ هیرسوتیسم؛ وزن؛ ناباروری؛ اختلالات قاعدگی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    فروهری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.