پرسشنامه آسیب شناسی برند گردشگری ایران بر مبنای مدل ‏هانکینسن (۲۰۰۴) (ضرغام بروجنی، بارزانی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   ضرغام بروجنی، بارزانی، 1392

تعداد گویه/سوال:    16+16+16

مولفه/زیر مقیاس:    3 بخش: (شخصیت برند، موقعیت یابی برند، اصالت برند) و عوامل اثرگذار: 1-خدمات ابتدایی برند 2-زیرساخت‏های برند 3-ارتباطات رسانه ای برند 4-روابط میان مصرف کنندگان برند

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    ضرغام بروجنی، بارزانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.