پرسشنامه تحریفات شناختی (عبدالله زاده و مریم سالار، ۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   عبدالله زاده و مریم سالار، 1389

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    10 مولفه: تحریف شماره یک (تفکر همه یا هیچ) ، تحریف شماره دو (تعمیم مبالغه‌آمیز)، تحریف شماره سه (فیلتر ذهنی)، تحریف شماره چهار (بی‌توجهی به امر مثبت) ، تحریف شماره پنج (نتیجه گیری شتاب‌زده و پیش گو که شامل ذهن خوانی و تفکر اشتباه) ، تحریف شماره ششم (درشت بینی و ریزبینی)، تحریف شماره هفتم (استدلال احساسی) ، تحریف شماره هشتم (عبارت باید بهتر است)، تحریف شماره نهم (برچسب زدن) ، تحریف شماره دهم (شخصی سازی)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    عبدالله زاده و مریم سالار، 1389

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.