پرسشنامه توسعه منابع انسانی (تونکه نژاد و داوری، ۱۳۸۸)

سازنده ابزار:   تونکه نژاد و داوری، 1388

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه: هویت بخشی، هماهنگ سازی،موفقیت، انطباق، بعد فکری، نگرشی و شغلی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    تونکه نژاد و داوری، 1388

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.