پرسشنامه رضایت شغلی (سلاسی، ۱۹۷۸)

سازنده ابزار:   سلاسی، 1978

تعداد گویه/سوال:    8

مولفه/زیر مقیاس:    4 بعد: رضایت از حقوق، رضایت از همکاران، رضایت از کارفرما، رضایت از شغل

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    رابینز

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.