پرسشنامه هویت جمعی (هزارجریبی و لهراسبی، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   هزارجریبی و لهراسبی، 1390

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: هویت قومی، هویت ملی و هویت فراملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    هزارجریبی و لهراسبی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.