پرسشنامه اعتماد سازمانی (مک نایت و چروانی، ۲۰۰۲)

سازنده ابزار:   مک نایت و چروانی، 2002

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    3 بعد: اعتماد به همکاران، اعتماد به محیط کار و اعتماد به مدیریت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    یوسفی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.