پرسشنامه عملکرد سازمانی بر اساس مدل کاپلان و نورتون (۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   کاپلان و نورتون (2001)

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: مالي، مشتري، فرايندهاي داخلي، يادگيري و رشد

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    قنبرزاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.