پرسشنامه تعارضات زناشویی MCQ (ثنایی، ۱۳۷۵) ۵۴ آیتم

سازنده ابزار:   ثنایی، 1375

تعداد گویه/سوال:    54

مولفه/زیر مقیاس:    8 بعد: 1- کاهش همکاری 2- کاهش رابطه جنسی 3- افزایش واکنش هیجانی 4- افزایش رابطه فردی با خویشاوندان 5- کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر 6- جدا کردن امور مالی از یکدیگر 7- افزایش جلب حمایت از فرزندان 8- اختلال در روابط

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    دهقان؛ سودانی؛ عامری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.