پرسشنامه رضایت از تحصیل (احمدی، ۱۳۸۸)

سازنده ابزار:   احمدی، 1388

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    4 بعد: رضایت از دانشگاه، رضایت از رشته تحصیلی، نگرش به تحصیل و رضایت از رفتار اساتید

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    داداش پور

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.