پرسشنامه رهبری تحول گرا (بس و آولیو، ۱۹۹۷) ۲۰ آیتم

سازنده ابزار:   بس و آولیو، 1997

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: نفوذ آرمانی(رفتار)؛ نفوذ آرمانی (ثفات)، ترغیب ذهنی، ملاحظات فردی و انگیزش الهام بخش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    کشاورز

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.