پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (حیدری و اخوان، ۱۳۸۸)

سازنده ابزار:   حیدری و اخوان، 1388

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: جذب، حفظ و گسترش روابط با مشتری؛ زیر ساختاری؛ مشتری گرایی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    بیک پور

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.