پرسشنامه استاندارد اخلاق اداری کارکنان ۴۸ آیتم

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    48

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: تعهدات حرفه ای، ایدئولوژی های اخلاقی، منافع فردی، تعهدات سازمانی و تعهدات اجتماعی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    دارد- بومی

پایایی:    دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    پرسشنامه های استاندارد Singhapakdi,1996 ؛ Forsyth,1380 ؛ Clikeman & Hening, 2000 ؛ Hunt,Van, Chonko, 1989

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.