پرسشنامه رضایت مشتری (قادری، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   قادری، 1390

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    5 بعد: کیفیت خدمات (شواهد فیزیکی وملموس، اعتبار، پاسخگویی، اطمینان خاطر، همدلی)؛ هزینه ارائه خدمات؛ دسترسی به خدمات؛ ویژگی خدمات؛ اداره شکایت مشتریان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    قادری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.