پرسشنامه هوش هیجانی (برادبری و گریوز، ۲۰۰۵) ۱۸ آیتمی

سازنده ابزار:   برادبری و گریوز، 2005

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    4 بعد: خودآگاهي؛ خود مديريتی؛ آگاهي اجتماعي؛ مديريت روابط

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    قامتی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.